Kompleksowe utrzymanie czystości

W zależności od branży, w której działa Państwa firma, dobierzemy odpowiedni pakiet zawierający usługi adekwatne do Państwa oczekiwań i możliwości finansowych. Taki rodzaj oferty pozwala nie tylko rozsądnie rozdysponować fundusze, ale również umożliwi zaoszczędzenie czasu. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego – w krótkim czasie przedstawimy Harmonogram Pracy w Państwa firmie. Jest on gwarancją należytego wykonania usługi. Dzięki harmonogramom także nasz ekipa sprzątająca działa w sposób usystematyzowany. Mogą Państwo wybrać harmonogram tygodniowy, miesięczny oraz roczny, który oczywiście będzie korygowany w porozumieniu z Państwem.
Nasz personel będzie działał zgodnie z przedstawionym zakresem obowiązków oraz przepisami BHP. Wszyscy pracownicy porządkowi będą posiadali ochronną odzież roboczą. Będą także informować Państwa o wszelkich powstałych na obiekcie awariach lub usterkach wymagających naprawy. Zachowają w tajemnicy wszelkie informacje poufne.

Nasza ekipa jest przeszkolona w zakresie:

  • technik sprzątania
  • obsługi automatów myjących
  • zastosowania koncentratów myjących
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ochrony przeciwpożarowej